Servicevaardigheden voor vakantiekrachten

Doelstellingen van de training

 • Een gast op correcte wijze ontvangen en te woord staan;
 • Op een juiste manier de binnen de eigen afdeling gebruikelijke gesprekstechnieken toe passen;
 • Inspelen op de bedrijfsfilosofie waarbij ook de rechten en plichten van werknemer en werkgever aan de orde komen.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor onervaren vakantiemedewerkers en voor ambulante werknemers binnen horeca, winkels, receptie, animatie etc.

Aandachtspunten in de training

Ontvangst van de gast:

 • Gasttyperingen;
 • Gesprekstechnieken.

Werkmethodieken binnen de eigen afdeling:

 • Basisvaardigheden;
 • Werkmethodieken;
 • Volgorde.

Etiquette:

 • Algemene etiquette ten aanzien van het omgaan met gasten;
 • De specifieke bedrijfsfilosofie;
 • Huisregels van het bedrijf en rechten en plichten van werkgever en werknemer.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en elkaar.

Methodiek

In de training staat het 'zelf ervaren door zelf doen' voorop. De training is zeer praktisch van opzet.

Er wordt gebruik gemaakt van:

 • Praktijkopdrachten;
 • Samenwerkingsopdrachten;
 • Rollenspellen.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.