De Gast centraal gevorderden

Doelstellingen van de training

 • Bewustwording bij deelnemers creëren rondom de eigen rol binnen het bedrijf;
 • In het zicht van de gast werken (on stage);
 • Deelnemers confronteren met hun gedrag en verbeterpunten aangeven en aanleren;
 • Houding en gedrag;
 • De glimlach naar de gast;
 • Definiëren van eigen rol binnen de gastvrije serviceverlening;
 • Persoonlijk actieplan.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor medewerkers die meer gastgericht willen of moeten werken en zich daarbij meer bewust willen zijn van hun eigen houding en gedrag.

Aandachtspunten in de training

 • Het werken ‘on stage’;
 • Houding en gedrag in het zicht van de gast;
 • Let your body do the talking!;
 • Oefening direct gastencontact: welkom heten, afscheid nemen en te woord staan. Hierbij staat natuurlijk de formule van de eigen organisatie centraal;
 • Persoonlijke feedback op gedrag en houding;
 • Verbale en non-verbale communicatie;
 • Persoonlijk actieplan.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en elkaar.

Methodiek

Ook in deze praktijkgerichte vervolgtraining staat het 'zelf ervaren’ en ‘leren door doen' voorop. Het eigen team en de eigen werksituatie zijn het 'materiaal' voor de training.

Het eigen gedrag en de eigen houding worden in herkenbare situaties als uitgangspunt genomen. Deelnemers worden binnen rollenspellen, die op videoband worden opgenomen, geconfronteerd met het eigen gedrag en leren dit gedrag positief te veranderen.

De deelnemers stellen tijdens de training hun eigen actieplan op en worden daarbij gevoed door de feedback vanuit de trainer en de medecursisten.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.