Gesprekstechnieken

Doelstellingen van de training

 • Gesprekstechniek als sleutel gebruiken ter realisering van de eigen doelstellingen;
 • Het verschil (her)kennen tussen de eigen rol als operationeel meewerkende en die van vertegenwoordiger van het bedrijf;
 • Effectief en efficiënt voeren van gesprekken;
 • Omgaan met weerstanden vanuit de gesprekspartner;
 • Kennis en inzicht in de eigen manier van communiceren.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor medewerkers die aan hun gesprekstechnieken willen werken;

Aandachtspunten in de training

 • Doelen van gesprekstechnieken;
 • Het communicatieproces;
 • Hanteren van verschillende gesprekstechnieken;
 • Hanteren van specifieke vraagtechnieken;
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerker.

Methodiek

Voor deze praktijkgerichte training wordt uitgegaan van specifieke situaties die zich op het bedrijf voordoen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van:

 • Opdrachten;
 • Reflectie;
 • Casus & rollenspellen.

Om de impact van de training te vergroten, wordt in het middaggedeelte een acteur ingezet.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.