Gemotiveerde medewerkers die hun kennis en hun persoonlijke en professionele vaardigheden blijven ontwikkelen. Als dat jouw doel is, dan is Endurance jouw partner! We kijken niet alleen naar de opleidingsbehoeften van jouw medewerkers, maar plaatsen deze ontwikkelvragen ook in de bredere context van jouw organisatie en jouw personeelsbeleid. Uit ervaring weten we dat alleen een goede training niet genoeg is. Samen met jou bekijken onze adviseurs wat je kunt doen om jouw mensen up-to-date, scherp en gemotiveerd te houden, aansluitend op de ambities van jouw organisatie.

Het is zaak dat jouw medewerkers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Onze adviseurs brengen de opleidingsbehoeften van jouw teamleden in kaart en ontwerpen een trainingsaanbod dat daar helemaal op aansluit. Uiteraard word jij hierbij nauw betrokken. Daarbij zullen wij ook aangeven hoe je in de toekomst het kennisniveau van jouw mensen op een eenvoudige manier kunt onderhouden. Handig is ook dat onze adviseurs kennis hebben van veel subsidieregelingen. Zij zullen dan ook jouw vragen over de financiering en de administratieve organisatie van trainingen en opleidingen kunnen beantwoorden.

Wat hebben medewerkers nodig om zich maximaal te kunnen ontplooien in én voor het bedrijf? Met opleidingen en trainingen kan niet altijd het complete antwoord op deze vraag worden gegeven. De omgeving waarin medewerkers functioneren, speelt immers ook een belangrijke rol. Als de interne communicatie niet goed is, zullen zelfs de best getrainde medewerkers niet tot hun recht komen. Veel hangt ook af van de stijl van leidinggeven. Het heeft zijn weerslag op de prestaties van medewerkers, als een leidinggevende niet inspireert en motiveert.
Onze adviseurs denken graag met je mee over professionaliseringsvraagstukken én oplossingen. Deze oplossingen kunnen heel divers zijn. Misschien is een coachingstraject voor de leidinggevenden het enige wat je nodig hebt. Of misschien is het nodig om nieuwe uitgangspunten voor de managementstijl en het personeelsbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Eén ding staat echter wel vast: met Endurance als partner creëer je nieuwe perspectieven!