Praktijkopleider

Inleiding

Het opleiden van leerlingen en stagiaires is een vak apart. Steeds balanceren op de lijn tussen bedrijfsbelang, het belang van de leerling en het persoonlijke belang. Om werknemers hierop voor te bereiden beveelt SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) aan dat bedrijven praktijkopleiders laten scholen op dit vakgebied. Speciaal voor deze functionarissen is de training praktijkopleider ontwikkeld. Deze training leidt op tot een in alle bedrijfstakken erkend diploma praktijkopleider waarmee je voldoet aan alle pedagogisch-didactische eisen die SBB stelt aan erkende leerbedrijven.

Doelstellingen van de training

 • Systematisch en planmatig begeleiden van een leerling en/of stagiair;
 • Beoordelen van de leerling en/of stagiair;
 • Instructies geven aan een leerling en/of stagiair, gericht op het aanleren van manuele vaardigheden;
 • Begeleiden van een leerling en/of stagiair bij het aanleren van communicatieve vaardigheden;
 • Een leerling en/of stagiair inzicht geven in zijn leermotivatie;
 • Effectief omgaan met het dilemma tussen opleiden en de primaire taak van het leerbedrijf.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie leerlingen of stagiaires wil gaan begeleiden.

Aandachtspunten in de training

 • Vaststellen van leerdoelen en plannen van leren;
 • Begeleidingscyclus leerling;
 • Didactische vaardigheden;
 • Coachingsvaardigheden;
 • Effectieve mondelinge communicatie;
 • Leermotivatie leerling;
 • Leren van volwassenen;
 • Zelfstandig leren leren;
 • Transferbevorderende maatregelen.

Methodiek

In een ééndaagse training (met terugkomdagdeel) wordt de theoretische basis gelegd voor het praktijkopleiderschap. Vervolgens worden, in overleg met de kandidaat, de data vastgesteld waarop de persoonlijke coaching gaat plaatsvinden binnen zijn of haar bedrijf. Gedurende het traject dienen er vier opdrachten ingeleverd te worden bij het trainingsbureau. Het traject wordt afgesloten met een eindopdracht, ook weer in het eigen bedrijf.

De training is gericht op het aanleren van vaardigheden. Er worden daarom veel verschillende werkvormen toegepast met als doel het oefenen van deze vaardigheden.

Afsluiting

Na voldaan te hebben aan alle verplichte opdrachten wordt het traject afgesloten met het erkende diploma Praktijkopleider.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.