Praktijkopleider Recreatie

Inleiding

Het opleiden van leerlingen en stagiaires is een vak apart. Steeds balanceren op de lijn tussen bedrijfsbelang, het belang van de leerling en het persoonlijke belang. Om werknemers hierop voor te bereiden beveelt SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) aan dat bedrijven praktijkopleiders laten scholen op dit vakgebied. Speciaal voor deze functionarissen is de training praktijkopleider ontwikkeld. Deze training leidt op tot een in alle bedrijfstakken erkend diploma praktijkopleider waarmee je voldoet aan alle pedagogisch-didactische eisen die SBB stelt aan erkende leerbedrijven.

Doelstellingen van de training

 • Systematisch en planmatig begeleiden van een leerling en/of stagiair;
 • Beoordelen van de leerling en/of stagiair;
 • Instructies geven aan een leerling en/of stagiair, gericht op het aanleren van manuele vaardigheden;
 • Begeleiden van een leerling en/of stagiair bij het aanleren van communicatieve vaardigheden;
 • Een leerling en/of stagiair inzicht geven in zijn leermotivatie;
 • Effectief omgaan met het dilemma tussen opleiden en de primaire taak van het leerbedrijf.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie leerlingen of stagiaires wil gaan begeleiden.

Aandachtspunten in de training

 • Vaststellen van leerdoelen en plannen van leren;
 • Begeleidingscyclus leerling;
 • Didactische vaardigheden;
 • Coachingsvaardigheden;
 • Effectieve mondelinge communicatie;
 • Leermotivatie leerling;
 • Leren van volwassenen;
 • Zelfstandig leren leren;
 • Transferbevorderende maatregelen.

Methodiek

In een drie dagdelen durende training (met tussendoor twee Zoommomenten) wordt de theoretische basis gelegd voor het praktijkopleiderschap. Vervolgens worden, in overleg met de kandidaat, de data vastgesteld waarop de persoonlijke coaching gaat plaatsvinden binnen zijn of haar bedrijf. Gedurende het traject dienen er zes opdrachten ingeleverd te worden bij het trainingsbureau. Het traject wordt afgesloten met een eindopdracht, ook weer in het eigen bedrijf.

De training is gericht op het aanleren van vaardigheden. Er worden daarom veel verschillende werkvormen toegepast met als doel het oefenen van deze vaardigheden.

Subsidie

De recreatiesector investeert in de kwaliteit van opleidingsplaatsen binnen leerbedrijven. De praktijkopleider speelt hierin een uiterst belangrijke rol. Daarom zullen vanaf 1 september 2023 deze trainingen weer onder de vergoedingssfeer van Sociaal Fonds Recreatie vallen. Deelnemers en hun werkgevers die afdragen aan het Fonds krijgen dan, na het behalen van hun diploma, een vergoeding van de gemaakte kosten. Voorafgaand aan de training zullen de deelnemers vernemen of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Hierbij de link www.kikk-recreatie.nl/opleiden-en-ontwikkelen/tegemoetkoming-training-praktijkopleider/

Afsluiting

Na voldaan te hebben aan alle verplichte opdrachten wordt het traject afgesloten met het erkende diploma Praktijkopleider.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.