Managen van ziekteverzuim

Doelstellingen van de training

Werkend vanuit het Model voor Verandering in Gedrag en Resultaat komen wij tot de volgende doelstellingen:

 1. Herkennen van probleemsituatie (en de eigen potentiële invloed daarop):
  • Deelnemers hebben inzicht in de omvang van het ziekteverzuim
   1. De tendens binnen dit ziekteverzuim (stijgend of dalend)
   2. De verhouding kortdurend/ langdurend ziekteverzuim
   3. Benchmarking met ziekteverzuimcijfers in de branche
   4. Deelnemers begrijpen dat zij als leidinggevende invloed op het ziekteverzuim kunnen uitoefenen.
 2. Zich willen inzetten voor verbetering van de situatie (commitment):
  • Deelnemers begrijpen de verplichtingen van de werkgever, voortvloeiend uit de Wet Poortwachter;
  • Deelnemers begrijpen dat ziekteverzuimmanagement een vaste taak is van de leidinggevende, alweer als uitvloeisel van de Wet Poortwachter.
 3. Noodzakelijke vaardigheden kunnen inzetten:
  • Deelnemers doen kennis en ervaring op in het voeren van diverse gesprekssoorten met betrekking tot coachend leidinggeven in het algemeen en ziekteverzuim- management in het bijzonder;
  • Deelnemers ervaren wat hun sterke kanten en hun persoonlijke valkuilen zijn.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor het leidinggevenden binnen dienstverlenende organisaties.

Methodiek

Voor de start van de training wordt aan de deelnemers gevraagd een intakevragenlijst in te vullen.

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en elkaar.

In de training wordt de theorie met de praktijk gecombineerd. In de praktijkopdrachten staat de eigen werksituatie centraal. Hierdoor leert de deelnemer de verschillende begrippen in de praktijk te gebruiken.

Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van de volgende methodieken:

 • Rollenspelacteurs (oefenen gesprekstechnieken);
 • Rollenspellen;
 • Discussie.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.