Coachend leidinggeven

Doelstellingen van de training

 • Herkennen van de eigen stijl als leidinggevende;
 • Kennen en herkennen van verschillende managementstijlen en deze praktisch toepassen;
 • Het duidelijk aangeven van de rollen van de personeelsleden;
 • Motiveren en aansturen van een team en teamleden binnen de organisatie;
 • Effectief communiceren als leidinggevende, bijvoorbeeld door feedback toe te passen in praktijksituaties;
 • Probleemoplossend denken en handelen.

Voor wie is de training bestemd?

De training is specifiek bestemd voor afdelingshoofden die al enige tijd een leidinggevende functie vervullen.

Aandachtspunten in de training

 • Inventarisatie van de eigen rol in de organisatie;
 • Beschrijving van de diverse managementstijlen;
 • Beschrijving van de eigen stijl;
 • De ontwikkeling van een eigen managementstijl;
 • Wat voor gedrag is herkenbaar binnen het team?
 • Beschrijving van de rollen van teamleden;
 • Wat motiveert mensen en hoe gaat de leidinggevende daar mee om?
 • Wat zijn de effecten van communicatie?
 • Effectief luisteren en vragen stellen;
 • Verbale- en non-verbale communicatie;
 • Probleemoplossend denken en handelen.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en elkaar.

Methodiek

In de training wordt de theorie met de praktijk gecombineerd. In de praktijkopdrachten staat de eigen werksituatie centraal. Hierdoor leert de deelnemer de verschillende begrippen in de praktijk te gebruiken.

Er wordt onder meer gebruik gemaakt van:

 • Casus;
 • Brainstorming;
 • Aamenwerkingsopdrachten;
 • Reflectie.

Tijdens en na de training wordt gebruik gemaakt van een logboek.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.