Train de trainer

Doelstellingen van de training

Na de training is de deelnemer in staat om:

 • Binnen werkomgeving een training te kunnen voorbereiden, ontwikkelen, uit te voeren en follow-up te geven;
 • De leerbehoeften van een team en individuele teamleden te herkennen en te inventariseren;
 • Verschillende trainingsmethoden en technieken in te zetten en uit te voeren;
 • De juiste communicatietechnieken te gebruiken voor training en opleidingen;
 • In een trainingssituatie effectief feedback te geven;
 • De juiste randvoorwaarden te creëren voor de uitvoering van trainingen en instructies;
 • In de praktijk een effectief vervolg te geven aan de in de training geleerde vaardigheden en/of kennis.

Voor wie is de training bestemd?

 • Afdelingshoofden;
 • Uitvoerend leidinggevenden;
 • Medewerkers die regelmatig andere medewerkers nieuwe vaardigheden moeten aanleren.

Aandachtspunten in de training

 • Opstellen van een opleidingsplan voor het team en/of individuele teamleden;
 • Keuze van de juiste trainingsmethode of techniek;
 • Het formuleren van leerdoelen;
 • Het herkennen van leerstijlen;
 • Effectief gebruik maken van stem en taalgebruik;
 • De effecten van juiste en onjuiste feedback;
 • In welke omgeving kan optimaal geleerd worden;
 • Op welke manier kan een medewerker zich het geleerde echt eigen maken.

Methodiek

In deze training staat het zelf ervaren voorop. Je eigen team, eigen werksituatie, is het “materiaal” voor de training.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de volgende methodieken:

 • Casus;
 • Oefeningen;
 • Rollenspel;
 • Reflectie.

Tussen de twee trainingsblokken door wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij een aantal opdrachten uitvoert.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.