Het is een bekend gegeven: mensen die betrokken zijn bij wat ze doen, presteren veel beter en halen meer voldoening uit hun werk. Niet voor niets heeft Endurance de focus op een maximale betrokkenheid van deelnemers én hun leidinggevenden. Dit betekent dat we maatwerk bieden.

Ieder ontwikkeltraject bereiden we zorgvuldig voor met jouw medewerkers en leidinggevenden. Bovendien werken we uitsluitend met senior trainers: experts op hun vakgebied die naast veel praktijkervaring ook de nodige levenservaring meebrengen. Onze trainers laten jouw mensen ervaren wat algemene theorie en vaardigheden in de praktijk van alledag betekenen. Maar ze doen meer: ze weten jouw mensen ook in het hart te raken. De match van trainer en opdrachtgever is dus essentieel. Vandaar dat jij de beslissende stem hebt in de keuze van de trainer.

Ook aan het vervolgtraject besteden we veel aandacht. We ondersteunen jouw leidinggevenden om het behaalde leerrendement optimaal te benutten in de praktijk.

Opdrachtgevers waarderen het dat we betrokken blijven. Veel opdrachtgevers vertrouwen ons ook het cursistenvolgsysteem toe en gebruiken ons als klankbord.

Belangrijke elementen in onze aanpak zijn:

  • IOP (individueel opleidingsplan)
  • The Enduring Matrix
  • The Enduring Effect

Om verbeteracties tastbaar én stuurbaar te maken, is het Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) een belangrijk instrument. Het IOP is een soort contract waarin medewerker en leidinggevende hun afspraken over verbeteracties vastleggen. Hoe zien beiden de ontwikkeling van de medewerker in de huidige functie? In welke richting wil hij/zij zich verder ontwikkelen? Welke begeleiding is daarbij nodig? Met het IOP committeert de medewerker zich aan verbeteracties en de leidinggevende aan de gewenste begeleiding. Daarmee is het IOP voor beiden een waardevol document!

Endurance staat voor kwaliteit. Daarom garanderen wij dat onze trainingen ook op de langere termijn positief effect hebben. Om te beginnen bieden we elke opdrachtgever onze tevredenheidsgarantie. Hiermee heb je de zekerheid dat jouw training écht vruchten afwerpt. Mochten de vooraf geformuleerde doelstellingen niet zijn gehaald, dan zal Endurance samen met jou een nieuw traject uitzetten om alsnog deze doelstellingen te realiseren. Overigens is het goed om te weten dat 97,4% van onze opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Bij trainingen die opleiden voor een officieel diploma, bieden we altijd een diplomagarantie. Mocht de deelnemer, ondanks actieve inzet, het diploma niet behalen, dan mag hij/zij de training gratis opnieuw volgen.

Belangrijker nog dan deze garanties is onze werkwijze, die helemaal gericht is op een langdurig rendement voor zowel deelnemer als opdrachtgever: The Enduring Effect. Deze werkwijze vormt de beste garantie voor jouw ROI!

Welke inzet mag je van onze mensen verwachten? Wat verwachten we van jou en jouw mensen? Hoe werken we samen systematisch toe naar het beoogde resultaat? Je ziet het in The Enduring Matrix ©, waarin we de activiteiten van alle betrokkenen hebben weergegeven.