Veel leidinggevenden die intern promotie maken, hebben niet altijd een opleiding op het gebeid van leidinggeven gevolgd. En voor degenen die dat wel hebben gedaan is de kennis vaak weggezakt.

Juist een succesvolle leidinggevende draagt bij een het goed functioneren van zijn of haar team en medewerkers.

Ervaar jij dit ook?

Wij kunnen je helpen bij het ontwikkelen van een programma op maat. Daarin staat de gewenste functie van de leidinggevenden centraal en kijken we ook naar de organisatiedoelstellingen.

In een gericht ontwikkeltraject helpen wij jouw - aankomend - leidinggevenden zich de noodzakelijke competenties eigen te maken en zich bewust te worden van hun belangrijke rol.

Wil je meer uitleg? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.