Teamdevelopment (teambuilding)

Inleiding

‘Een team is een groep mensen die samen werken aan het realiseren van een gezamenlijk doel’ (definitie).

“Team Ontwikkeling” is het proces dat een groep mensen het mogelijk maakt hun gezamenlijke doelen te realiseren.

Een voorwaarde voor succes is de betrokkenheid van alle teamleden. Dit geldt zowel voor directie als leidinggevenden, die hierin immers altijd een voorbeeldrol hebben, maar ook voor alle overige teamleden.

Het Chinese spreekwoord “the fish rots by the head first” vertelt ons dat wanneer men in de top niet gecommitteerd is, dit naar beneden in de organisatie nog zwaarder doorwerkt.

Het zelfde geldt uiteraard andersom, in de positieve vorm.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor teams die gezamenlijke doelen willen nastreven en als team hierin beter willen functioneren.

Programma

Tijdens de team ontwikkelingssessies worden team en individuen bewust gemaakt van hoe men omgaat met verantwoordelijkheden of deze wel omschreven zijn. Er wordt ingegaan op communicatiestructuren, maar ook de communicatie onderling komt aan bod.

Hoe open, transparant en eerlijk is men naar elkaar toe? Zijn er duidelijke meetbare, haalbare doelstellingen geformuleerd en hoe committeert iedereen zich hieraan?

Het programma dat wordt doorlopen bestaat uit de volgende fasen:

  • Ontdekking: Waar staan we nu ten opzichte van de gezamenlijke en de individuele doelen (kennismaking, spiegelen, metaforen);
  • Confrontatie: de rode draad;
  • Bewustwording: parallellen;
  • Beredenering: conclusies;
  • Actie: persoonlijke en teamgerichte actieplannen.

Het mag duidelijk zijn dat de fase waarin een team is, de cultuur waarin gewerkt wordt, evenals andere omgevingsfactoren bepalen op welke wijze de verschillende processen en rol spelen.

Team Ontwikkeling is geen kunstje! Het kost tijd en investering en dient geen doel op zich te zijn, maar te leiden naar professionele prestatieverbetering!

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.