Sturen op cijfers basis

Doelstellingen van de training

Na de training ben je in staat om:

 • De financiële resultaten op een juiste wijze te interpreteren;
 • De afwijkingen te vertalen in praktische acties, zowel kosten als in omzet gerelateerd;
 • Lange termijn keuzes te maken aan de hand van het exploitatieoverzicht in relatie met de begroting;
 • Een beslissing te nemen waar een financiële basis ten grondslag ligt.

Voor wie is de training bestemd?

Managers, supervisors, alle leidinggevenden die omzet- en kostenverantwoordelijk zijn.

Aandachtspunten in de training

 • Het financiële inzicht veel sterker ontwikkelen, waardoor besluiten meer op basis van de financiële resultaten worden genomen;
 • Welke besluiten neem ik, met een bepaald resultaat;
 • Het combineren van de ratio met emotie, hoe komt het dat dit het resultaat is van mijn inspanningen en hoe komt dit overeen met mijn gevoel bij mijn organisatie;
 • In de training zal het exploitatieoverzicht tot GOP worden behandeld.

Aandachtspunten voor de deelnemers

 • De deelnemers dienen een rekenmachine en hun exploitatieoverzichten (per maand en cumulatief) naar de training mee te nemen;
 • Voorafgaand aan de tweede trainingsbijeenkomst dient een huiswerkopdracht te worden uitgevoerd;
 • Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en elkaar.

Methodiek

In de training wordt de theorie met de praktijk gecombineerd. In de praktijkopdrachten staat de eigen werksituatie centraal. Hierdoor leert de deelnemer de verschillende begrippen in de praktijk te gebruiken.

Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van de volgende methodieken:

 • Theorie financieel management;
 • Huiswerkopdracht;
 • Casus.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.