Coachend leidinggeven verdieping

Doelstellingen van de training

Deelnemers ontvangen, voorafgaand aan de verdiepingstraining, een vragenlijst waarop zij moeten aangeven aan welke onderdelen zij tijdens deze dag aandacht willen besteden. Ook een voorbereidingsopdracht kan deel uitmaken van de vragenlijst.

Uiteraard zijn de thema’s een verdere verdieping van de basistraining: kennen en herkennen en toepassen van verschillende managementstijlen, rollen van de personeelsleden, motiveren en aansturen van een team en teamleden, effectief communiceren.

Het programma sluit derhalve zeer nauw aan op de wensen en behoeften van deelnemers. Na afloop van de training beschikken deelnemers over meer praktische tools om hun rol als coachend leidinggevende een nog betere invulling te kunnen geven.

Voor wie is de training bestemd?

De training is specifiek bestemd voor deelnemers die eerder de training Coachend Leidinggeven hebben gevolgd en die zich verder willen verdiepen in deze lesstof en vooral de praktische toepassing hiervan.

Aandachtspunten in de training

De training wordt opgebouwd rondom ingebrachte vragen en casuïstiek van deelnemers. De praktijk van de deelnemers staat hierbij centraal.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Van de deelnemers wordt een actieve rol verwacht, in zowel de voorbereiding (inbrengen van casus en probleemstellingen) als in de uitvoering van de training (uitwisselen van ervaringen).

Methodiek

Voor deze praktijkgerichte training wordt onder meer gebruik gemaakt van:

  • Vragenlijst;
  • Casus en voorbereidingsopdracht;
  • Brainstorming;
  • Samenwerkingsopdrachten;
  • Reflectie.

Tijdens en na de training wordt tevens gebruik gemaakt van een logboek.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.