Functioneringsgesprekken

Doelstellingen van de training

  • Het belang inzien van het houden van functioneringsgesprekken voor de organisatieontwikkeling;
  • Op een effectieve en efficiënte manier functioneringsgesprekken voorbereiden en uitvoeren;
  • Gestalte geven aan een follow-up;
  • Het functioneringsgesprek inpassen in de managementfunctie.

Voor wie is de training bestemd?

De training is speciaal bestemd voor leidinggevenden die zich (verder) willen bekwamen in deze gesprekstechnieken.

Aandachtspunten in de training

  • Doelstellingen en gebruikswaarde van het functioneringsgesprek, afgezet tegen andere soorten gesprekken/overleggen zoals het beoordelingsgesprek;
  • Specifieke communicatie binnen het functioneringsgesprek (zoals waarnemen, feedback geven, luisteren, doorvragen en samenvatten);
  • Lastige situaties tijdens functioneringsgesprekken en hoe hier mee om te gaan;
  • Planning en verslaglegging van functioneringsgesprekken.

Methodiek

De training is praktisch van aard en kenmerkt zich door een intensieve persoonlijke aanpak. Op basis van de door de deelnemer ingebrachte praktijksituaties leert de deelnemer de vaardigheden beheersen voor het voorbereiden en voeren van een functioneringsgesprek.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.