Werven en selecteren nieuwe medewerkers

Doelstellingen van de training

 • De wervingsbehoeften en –ervaringen vaststellen in het belang van een goede selectie;
 • Een effectief wervingstraject voorbereiden in het belang van een goede selectie;
 • De juiste voorselectie kunnen maken op basis van de beschikbare informatie;
 • De juiste kandidaat selecteren voor de functie;
 • De nieuwe medewerker op de juiste manier introduceren binnen het team en de nieuwe functie.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor leidinggevenden.

Aandachtspunten in de training

 • Construeren van een functieanalyse;
 • Opzetten van een profiel van de gewenste kandidaat;
 • Beoordelen van diverse documenten;
 • Opzetten van een definitieve conclusie a.d.h.v. documenten;
 • Aanwenden van de juiste gesprekstechnieken;
 • Sturing en invulling geven aan het socialisatieproces;
 • Selectie en bepaling van het juiste wervingsmedium.

Methodiek

Voor deze praktijkgerichte training wordt onder meer gebruik gemaakt van:

 • Casus;
 • Oefeningen;
 • Rollenspel;
 • Reflectie.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.