Leidinggevenden hebben een uiterst belangrijke rol in het aansturen van hun team.

Het is onze ervaring dat veel leidinggevenden deze rol maar beperkt invulling geven.

Want ze zijn ook druk met hun administratie en andere zaken.

Een goed functionerende leidinggevende weet al deze werkzaamheden wel te combineren en zijn  team optimaal te laten functioneren.

Graag gaat onze adviseur het gesprek met je aan om de situatie binnen jouw organisatie te bespreken, de knelpunten te benoemen en een passend advies te geven.