Succesvol organiseren van evenementen

Doelstelling van de training

Na de training heeft de deelnemer inzicht in:

 • Het stap voor stap organiseren van een evenement;
 • Het hanteren van het evenement als marketinginstrument;
 • Het opstellen van een begroting;
 • Het maken van een sponsorplan;
 • Het maken van een werkplanning;
 • Publiciteit en promotie;
 • Het bieden van extra service aan de bezoekers tijdens het evenement;
 • Het uitvoeren en evalueren van een evenement.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die een succesvol evenement wil organiseren voor zijn organisatie om zodoende o.a. een nieuw seizoen te beginnen of te beëindigen, nieuwe contacten wil leggen, naamsbekendheid wil verwerven, meer bezoekers / gasten wil trekken, de financiële middelen wil vergroten of gewoon iets wil vieren.

Aandachtspunten in de training

 • Het bepalen van een doelgroep;
 • Het doen van een eenvoudig marktonderzoek;
 • Bedenken van nieuwe ideeën;
 • Planmatig kunnen werken;
 • Inzicht in de financiën;
 • Het maken van mediakeuzes;
 • Het uitvoeren van het evenement;
 • Persoonlijk - of bedrijfsactieplan.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en elkaar.

Methodiek

Gekozen wordt voor een interactieve methode van trainen, waarbij wij gebruik maken van de eigen inbreng ten aanzien van ideeën en creativiteit van de deelnemers. Door het toetsen aan de realiteit en (bedrijfs-) mogelijkheden is het ons streven om een bruikbaar en uitvoerbaar (eventueel fictief) evenement te plannen.

Dit zal mede worden gerealiseerd door grote zelfwerkzaamheid en inzet van de deelnemer tijdens en tussen de cursusdagdelen door.

Om vrijblijvendheid van de training te voorkomen zal er dus gewerkt worden aan een reële opdracht tot het realiseren van een eerste en overzichtelijk (bedrijfs-) evenement.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.