Algemeen

Deze online training is voor iedereen die ook op afstand op een goede en effectieve manier wil samenwerken met collega’s. Deze training is bij uitstek geschikt voor teams die vanwege COVID elkaar minder zien en spreken en toch gezamenlijke doelen nastreven.

Hoe werk je op afstand samen?

Vóór COVID werkten veel teams in eenzelfde ruimte nauw met elkaar samen. Men sprak elkaar aan als er iets speelde of als er een vraag was. Nu veel teams thuis werken of met een minimale bezetting aanwezig zijn, zien we dat hier knelpunten ontstaan. We sturen mailtjes naar elkaar, of gaan gewoon onze eigen gang. Conflicten liggen op de loer. Maar je kunt dit voorkomen door voor een werkwijze te kiezen die deze knelpunten ondervangt.

Tijdens deze training leren wij teams ook in deze heftige tijden op afstand wel goed samen te werken en conflicten te voorkomen. Wij geven antwoord op deze en andere vragen vanuit onze ervaring en expertise. Je krijgt handvatten aangereikt om ook op afstand op een goede manier binnen je team samen te werken.

Praktisch

Wij gebruiken voor deze online classroom training het platform Zoom. Je ontvangt vooraf een link voor deelname. De vergoeding bedraagt € 95,- per persoon en € 50,- voor iedere volgende deelnemer van dezelfde organisatie. Prijzen zijn exclusief btw. Je kunt je opgeven door het formulier onderaan deze pagina in te vullen.