Samenwerken en samen werken - Grijs denken en doen

Doelstellingen van de training

De training heeft tot doel de barrière tussen keuken en bediening af te breken en een optimale samenwerking te bewerkstelligen tussen de beide afdelingen. Gasten zullen deze verbetering in samenwerking ervaren als een kwaliteitsverbetering.

Het thema “Grijs denken en doen” leent zich bij uitstek om binnen één bedrijf de samenwerking tussen de keuken- en bedieningsbrigade verder te optimaliseren.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor alle medewerkers in keuken en bediening die via een betere samenwerking het zwarte en witte denken willen veranderen.

Aandachtspunten in de training

Tijdens de bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal, te weten de gast en het bewust zijn van kosten en opbrengsten. De verschillende aandachtsgebieden die vanuit bovenstaande onderwerpen aan de orde komen zijn:

  • De communicatie tussen keuken en bediening;
  • Het sturen van de keuken vanuit de gast;
  • De win-win situatie bij keuken en bediening;
  • Wie is de baas?
  • De uitwisselingen van kennis;
  • Verbeter activiteiten;
  • Het belang van een positieve samenwerking;
  • Aandacht voor integrale kwaliteitszorg;
  • Persoonlijk- of bedrijfsactieplan.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Binnen de training staat een praktische aanpak centraal. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht, die wordt vertaald in persoonlijke actieplannen waarmee binnen het eigen bedrijf aan de slag wordt gegaan.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.