Engels beginners (spreek en luistervaardigheid)

Doelstellingen van de training

 • Algemeen Engels telefoonverkeer verbeteren;
 • Heldere Engelse verbale communicatie;
 • Vraagtechnieken hanteren aan de telefoon en receptie;
 • Uitspraak verbeteren en woordenschat uitbreiden;
 • Gasten kunnen ontvangen en aanspreken in het Engels.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor:

 • Receptionistes;
 • Callcenter medewerkers;
 • Bedienend personeel.

Met minimaal 2 jaar schoolengels.

Aandachtspunten in de training

 • De training is zeer praktijkgericht;
 • De spreekvaardigheid krijgt alle aandacht en begeleiding;
 • Tussen de cursusdagen door krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten.

Aandachtspunten voor de deelnemers

 • Oefenen in het voeren van gesprekken in het Engels;
 • Uitbreiden woordenschat;
 • Schoolengels oppoetsen en reeds aanwezige kennis zichtbaar en hoorbaar maken.

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar de trainer en elkaar.

Twijfel je over jouw instapniveau? Neem dan contact met ons op.

Methodiek

Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van de volgende methodieken:

 • Gespreksvaardigheden zoals begroeting, telefoonverkeer, een gesprek openen, een boodschap achterlaten, een gesprek beëindigen;
 • Spreekoefeningen en groepsopdrachten;
 • Huiswerkopdracht voor reflectie en continuïteit;
 • Inzicht in sterke- en verbeterpunten;
 • Casus en rollenspel.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.