Effectief communiceren

Doelstellingen van de training

 • Grondbeginselen van het communicatieproces herkennen en toepassen;
 • Op een andere wijze te kijken naar non- verbale en verbale communicatie;
 • Op een gastvrije manier de klant te woord te staan;
 • Eigen initiatieven aan de gast kenbaar te maken;
 • Op een plezierige manier te communiceren binnen het team;
 • Op een respectvolle manier om te gaan met de klant, leidinggevende en collega.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor medewerkers op uitvoerend en leidinggevend niveau.

Aandachtspunten in de training

 • Luistervaardigheden;
 • Vraagtechnieken;
 • Non-verbale en verbale communicatie;
 • Omgaan met en hanteren van feedback in combinatie met klachten van de klant;
 • Klant en communicatie;
 • Etiquetteleer.

Methodiek

Gekozen is voor een interactieve methode van trainen waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • Rollenspelen;
 • Discussies;
 • Praktijkoefeningen;
 • Reflectie.

Een actieve houding en bijdrage van de deelnemers is dan ook onontbeerlijk.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.