Effectief communiceren met bijzondere kinderen

Doelstellingen van de training

Er lijken steeds meer ‘bijzondere kinderen’ gebruik te maken van de faciliteiten binnen de organisatie. Het gaat daarbij om kinderen met een taalachterstand, leer- en gedrags- problemen, ADHD, PDDnos en dergelijke.

In deze training leren wij je adequaat om te gaan met deze kinderen met deze leer- en gedragsproblemen.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor medewerkers binnen de recreatiesector op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau die effectiever willen communiceren met bijzondere kinderen en hun ouders / verzorgers.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich open opstellen naar trainers en naar elkaar.

Aandachtspunten in de training

 • Kenmerken van een ‘bijzonder’ kind;
 • Luistervaardigheden;
 • Vraagtechnieken;
 • Gesprekstechnieken;
 • Non-verbale en verbale communicatie;
 • Omgaan met bijzondere kinderen in verschillende situaties;
 • Communiceren met ouders / verzorgers van bijzondere kinderen;
 • Casuïstiek;
 • Persoonlijk actie- en verbeterplan.

Methodiek

In de training wordt de theorie met de praktijk gecombineerd. In de praktijkopdrachten staat de eigen werksituatie centraal. Hierdoor leert de deelnemer de verschillende begrippen in de praktijk te gebruiken.

Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van de volgende (interactieve) methodieken:

 • Rollenspelen;
 • Discussies;
 • Praktijkoefeningen;
 • Reflectie.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.