Beurstraining

'Een beurs met rendement'

Doelstellingen van de training

Na de training is de deelnemer in staat om:

 • Makkelijker eerste contacten te leggen, waarin de vraag van de klant / bezoeker centraal staat;
 • Verbale en non-verbale communicatievormen effectief in te zetten;
 • Diverse doelgroepen (bezoekers) te erkennen en te herkennen en een juiste benaderingswijze te hanteren;
 • Effectief om te gaan met eerste reacties en daarop verder te bouwen, met als doel (vervolg)afspraken te realiseren;
 • Op basis van open vragen de vraag van de klant in beeld te brengen;
 • Zich bewust van de eigen rol, als gastheer/-vrouw binnen de stand op te stellen;
 • Commerciële (beurs)doelstellingen te formuleren en te realiseren.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor (commerciële) medewerkers die als standhouder deelnemen aan een beurs.

Aandachtspunten in de training

 • Doelgroepen tijdens de beurs en wijze van benaderen;
 • Formuleren en realiseren van doelstellingen, waar gaan wij voor?
 • De rol van de standbemanning en het individu;
 • Creëren van “stopkracht”, openingszinnen;
 • Het gesprek;
 • Kennis van producten en diensten;
 • Verbale en non verbale communicatie;
 • Do’s en don’ts;
 • Rollenspellen en praktijkoefening;
 • Persoonlijk actieplan.

Methodiek

Gekozen is voor een interactieve methode van trainen, waarbij wij gebruik maken van:

 • Rollenspellen;
 • Discussie;
 • Reflectie;
 • Praktijkoefeningen.

De bedrijfsspecifieke situatie en organisatiedoelstellingen vormen daarbij de basis van deze training.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Een actieve inbreng van de deelnemers is zeer wenselijk. Tegelijkertijd is deelname aan discussies en rollenspellen noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen.

Om vrijblijvendheid van de training te voorkomen, formuleert iedere deelnemer een persoonlijk actie- en verbeterplan, dat hij/zij bespreekt met collega’s. De deelnemers kunnen elkaar hierdoor coachen en helpen om het geleerde in de praktijk toe te passen. Een bezoek van een mystery-guest aan de beurs behoort tot de mogelijkheden (niet inbegrepen in de prijs).

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.