Commerciële vaardigheden

Doelstellingen van de training

 • Hanteren basisverkooptechnieken;
 • Signaleren van verkoopkansen tijdens het bedienen van de gast;
 • Koppelen van verkoop aan klantgerichtheid;
 • Vergroten commercieel handelen door eigen initiatief;
 • Handelen vanuit ondernemerschap;
 • Direct en indirect verkopen.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor medewerkers in functies waarin zij te maken hebben met gasten.

Aandachtspunten in de training

 • Het verkoopgesprek;
 • Herkennen goede eigenschappen van de producten en deze gebruiken als Unique Selling Point;
 • Signaleren en analyseren van wensen van de gast;
 • Verkopen in het kader van een ‘win-win’ situatie;
 • De gast centraal;
 • Telefonische verkoop.

Methodiek

De bedrijfsspecifieke situaties en doelstellingen staan aan de basis van deze training. Gekozen is voor een praktische aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • Rollenspellen;
 • Casus;
 • Reflectie.

Om het rendement uit de training te vergroten, krijgen de deelnemers vooraf een huiswerkopdracht toegestuurd.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.