Omgaan met lastige klanten/gasten

Doelstelling van de training

 • Inzicht krijgen in het eigen gedrag;
 • Kennis en inzicht verkrijgen in communicatietechnieken;
 • Het kunnen hanteren van verschillende gesprekstechnieken;
 • Kennis en inzicht verkrijgen in de verschillende vormen van lastig c.q. agressief gedrag;
 • Het inzicht verkrijgen in de achtergronden van lastige klanten met betrekking tot hun gedrag.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor alle ondernemers en medewerkers die in hun werk te maken kunnen krijgen met lastige c.q. agressieve klanten.

Aandachtspunten in de training

 • Eigen normen en waarden;
 • Communicatieschema;
 • Gesprekstechnieken (ombuigstrategieën);
 • Vormen van tegenwerkend gedrag;
 • (A-,B-,C- en D-gedrag);
 • Waarom zijn sommige klanten zo lastig?
 • Het belang van goede afspraken;
 • Eenduidigheid in beleid.

Methodiek

De training is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel. Bij het praktische gedeelte zal een acteur worden ingezet om de training een grotere impact te geven en om de dagelijkse praktijk goed zichtbaar te maken.

De training is vooral praktisch van opzet. Alle theorie wordt behandeld aan de hand van jouw specifieke wensen. De training wordt vooral via een training on-the-job gegeven. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door middel van het aandragen van voor hen herkenbare praktijkvoorbeelden.

Kortom, er wordt gebruik gemaakt van:

 • Theorie;
 • Oefeningen;
 • Rollenspellen;
 • Reflectie op eigen gedrag.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.