Fysieke weerbaarheid

 

Doelstellingen van de training

 • Inzicht verwerven in de fenomenen agressie, geweld (ook seksueel geweld), inzicht in eigen houding / opstelling m.b.t. deze fenomenen;
 • Kennis, inzicht en vaardigheid verkrijgen in hanterings- en regulatie mogelijkheden, w.o. communicatieve;
 • Het hanteren van verschillende gesprekstijlen en technieken;
 • Kennis en inzicht krijgen in de verschillende vormen mogelijk tegenwerkend gedrag... van non-coöperatieve tot geweldsmatige reacties;
 • Weet hebben van de invloed die alcohol, drugs, emoties, groepen op het gedrag van mensen kunnen hebben.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie een rechtstreeks gastencontact heeft.

Aandachtspunten in de training

 • Eigen (grond-)houding en opstelling m.b.t. agressie;
 • Schema van communicatie en gesprekstechnieken (verbal judo);
 • Confrontatie technieken, toegepast in diverse oppositionele situaties;
 • Fysieke confrontaties...fysieke technieken;
 • Hoe benaderen we groepen en hoe voorkomen we groepsagressie;
 • Werking en invloed van alcohol, drugs en emotie (loss of control).

Methodiek

Gekozen is voor een interactieve methode van trainen, waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • Theorie, lesmateriaal, video beelden;
 • Praktische oefening en toepassing, o.a. in confrontatie technieken toepassing in rollenspel vorm toetsing, reflectie én afronding.

Het mag voor zich zelf spreken dat een actieve instelling en inbreng van de deelnemers gewenst is.

De training is opgebouwd uit een theoretisch en praktisch deel. Bij het praktische deel oefenen we onderling en in verschillende rollen met een acteur die een rol aanneemt om een bepaalde situatie een hogere impact te geven.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.