Doelstellingen van de training

 • Korte terugblik op de voorafgaande training;
 • Ervaringen met agressief gedrag;
 • Kennis en inzicht krijgen in communicatieprocessen;
 • Nieuwe gesprekstechnieken en het hanteren hiervan;
 • Kennis en inzicht krijgen in de verschillende vormen van tegenwerkend gedrag;
 • Kennis krijgen van de invloed van alcohol en drugs op het gedrag van mensen.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie een rechtstreeks gastencontact heeft, eerder heeft deelgenomen aan de training ‘Omgaan met agressie’ en de opgedane kennis wil opfrissen.

Aandachtspunten in de training

 • Communicatieschema;
 • Oefening van gesprekstechnieken (ombuigstrategieën);
 • Oefenen met vormen van tegenwerkend gedrag (A-, B-, C-, en D-gedrag);
 • Groepsgedrag;
 • Werking en invloed van alcohol en drugs.

Aandachtspunten voor de deelnemers

Wij verwachten dat de deelnemers een actieve bijdrage leveren aan het programma en zich positief opstellen naar trainers en elkaar.

Methodiek

Gekozen wordt voor een interactieve methode van trainen, waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • Theorie;
 • Oefeningen;
 • Reflectie;
 • Rollenspel.

Het spreekt voor zich dat een actieve inbreng van de deelnemers gewenst is. In de training wordt de theorie met de praktijk gecombineerd. Bij het praktische gedeelte wordt een acteur ingezet om de training een grotere impact te geven. Onderwerpen die aan bod komen, worden gebaseerd op de door deelnemers en opdrachtgever aangeleverde praktijksituaties.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag