Preventie overval

Doelstellingen van de training

 • Kennis opbouwen over overvalpreventie;
 • Informatie verschaffen over een goede Risico Inventarisatie Bedrijfsoverval;
 • Het (her)kennen van daderprofielen;
 • Inzicht krijgen in het eigen gedrag onder grote spanning;
 • Inzicht krijgen in gewenst gedrag bij een overval;
 • Het inzicht verkrijgen in gewenst gedrag bij de afhandeling (nazorg) van een overval.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor ondernemers en medewerkers die in hun werk mogelijk te maken krijgen met (de dreiging van) een bedrijfsoverval.

Aandachtspunten in de training

 • Preventieve maatregelen;
 • Eventueel bedrijfsscan op preventieve maatregelen;
 • Risico-analyse;
 • Daderprofielen;
 • Verschil tussen kijken en observeren;
 • Observeringsopdrachten;
 • RAAK formule;
 • Het belang van goede afspraken;
 • Eenduidigheid in beleid.

De training is vooral praktisch van opzet. Alle theorie wordt behandeld aan de hand van binnen jouw organisatie relevante casus.

Aandachtspunten voor de deelnemers

De training is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel. Bij het praktische gedeelte zal een acteur worden ingezet om de training een grotere impact te geven en om de dagelijkse praktijk goed zichtbaar te maken.

Tijdens de training zal door de rollenspelacteur een overval geënsceneerd worden.

Methodiek

De training heeft een zeer praktijkgerichte invulling. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door middel van het aandragen van voor hen herkenbare praktijkvoorbeelden.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

 • Theorie;
 • Oefeningen;
 • Rollenspelen;
 • Reflectie op eigen gedrag.

In de training wordt onder andere de spanningscontroleoefening gedaan. Met deze oefening wordt er met behulp van de acteur spanning opgeroepen bij de deelnemer. Deelnemers ervaren hierbij hoe hun lichaam reageert op stressvolle situaties en maakt hen bewuster van hun eigen gedrag.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

 In-company training: prijs op aanvraag.