Ergonomie op de werkplek

Doelstellingen van de training

Na afloop van de training hebben de deelnemers:

 • Kennis van de risicofactoren voor lichamelijke klachten op de eigen werkplek;
 • Kennis over hoe men deze risicofactoren positief kan beïnvloeden en zijn zij zich bewust van het grote belang hiervan;
 • Kennis van het toepassen van gezonde werktechnieken bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Voor wie is de training bestemd?

Deze training is bestemd voor alle medewerkers in jouw organisatie.

Aandachtspunten in de training

 • Houdings- en bewegingsapparaat:
  • bouw- en functie;
  • fysieke klachten en risicofactoren.
 • Ergonomie:
  • regelgeving en convenant;
  • 5 W's: werktaken, werktijd, werkdruk, werkplek, werkstijl in relatie tot preventie van klachten;
  • werkhoogte en werkstijl.
 • Werktechnieken:
  • staan, tillen, duwen, trekken, rollen etc.

Methodiek

Voorafgaand aan de training vindt er een uitgebreide observatie van de deelnemers op hun eigen werkplek(ken) plaats. De aldus opgedane ervaringen vormen de basis van deze training.

Tijdens de training wordt veel gewerkt met praktijkopdrachten welke gebaseerd zijn op het dagelijkse werk van de deelnemers.

In de training wordt gebruik gemaakt van een video. Naar aanleiding van de video wordt de organisatie en de individuele deelnemers gerichte feedback gegeven.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

 In-company training: prijs op aanvraag.