Omgaan met agressie en overvallen

Inclusief 2 dagdelen rollenspelacteur!

Doelstellingen van de training

 • Kennis opbouwen betreffende overvalpreventie, zoals het (her)kennen van daderprofielen;
 • Kennis opbouwen betreffende omgaan met agressief gedrag; onder meer de verschillende vormen van agressie, inclusief de bijbehorende gespreks- en gedragsmodellen;
 • Inzicht krijgen in gewenst gedrag tijdens een overval;
 • Inzicht krijgen in gewenst gedrag met betrekking tot agressief gedrag.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar functie een rechtstreeks gastencontact heeft.

Aandachtspunten in de training

 • Preventieve maatregelen;
 • Daderprofielen;
 • RAAK Formule;
 • Observeringsopdrachten;
 • Bedrijfsscan op preventieve maatregelen;
 • Risicoanalyse;
 • Spanningcontrole-oefening;
 • Nazorg bij een overval;
 • Gesprekstechnieken en gedragsvormen.

Methodiek

Gekozen is voor een interactieve methode van trainen, waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • Theorie;
 • Oefeningen;
 • Reflectie;
 • Rollenspel.

De training is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel.

De inzet van een professioneel trainingsacteur garandeert een optimale reflectie op het eigen gedrag.

Het spreekt voor zich dat een actieve inbreng van de deelnemers gewenst is.

Verklaring van Deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een Verklaring van Deelname.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.