Voorafgaand aan
de training
Tijdens de
training
Na afloop van de
training
Endurance
en / of
trainer
􀂉 Inlezen functiebeschrijvingen,
meereizen en
gesprekken met enkele
deelnemers
􀂉 Vaststellen leerdoelen,
evaluatiecriteria en
terugkoppeling naar het
management
􀂉 Programmaontwikkeling
􀂉 Trainingsscenario en
opdrachten opstellen op
basis van de leerdoelen
􀂉 (Eventueel) leerdoelen
bijstellen
􀂉 Borgingsafspraken
􀂉 Krachtige en
effectieve
leeromgeving creëren
􀂉 Opleiden en trainen
richting leerdoelen
􀂉 Dagelijkse
procesevaluatie
houden en daar waar
nodig bijsturen
􀂉 Leidinggevende
informeren via
procesevaluatie over
wat er tijdens de
training(*) behandeld
is
􀂉 Versturen van
samenvattende e-mail
met prikkelende
vragen die tot actie
leiden
􀂉 Bereikbaar zijn voor
e-mail coaching van
deelnemers
􀂉 Evaluatie met de
deelnemers op
reactieniveau en
leerniveau
􀂉 Evaluatie met de
opdrachtgever over het
rendement van de
training
􀂉 Geplastificeerde
geheugencards
verstrekken
Deelnemers􀂉 Deelname aan
assessment / intake
􀂉 Invullen intakeformulier
en terugzenden
􀂉 Lezen uitnodigingsbrief
en routebeschrijving
welke verzonden wordt
door de opdrachtgever
en getekend wordt door
het management
􀂉 100 % aanwezig zijn
bij de bijeenkomsten
􀂉 Actieve deelname
aan:
􀀹 (Praktijk)opdrachten
􀀹 Rollenspelsituaties
􀀹 Simulatiespelsituaties
􀀹 Feedbackrondes
􀀹 Leerdiscussies
􀀹 Cases
􀀹 Actieplannen
􀀹 Noteren van het
geleerde en de
ervaringen in I.O.P.
en actieplannen
􀂉 Bespreken geleerde met
leidinggevende
􀂉 Geleerde toepassen in
de praktijk
􀂉 Invullen
evaluatieformulier
􀂉 Geleerde terugkoppelen
na circa 1 ½ maand aan
de leidinggevende en
trainer (o.a. I.O.P.)
Leidinggevende
en / of
Opdrachtgever
􀂉 Verschaffen
noodzakelijke
informatie aan de
adviseur / trainer voor
de training in
voorgesprekken
􀂉 Verzenden
uitnodigingsbrief
􀂉 Regelen trainingsruimte
en horeca
􀂉 Informeren van de
deelnemers over het
waarom en wanneer
van de training
􀂉 Bij start van de
training 10 minuten
aanwezig zijn en
belang benadrukken.
􀂉 Coachen, en
informeren naar de
(persoonlijke)
voortgang van de
deelnemers
􀂉 Bespreken geleerde
met deelnemers
􀂉 Uitreiken van
certificaten /
diploma’s aan het
einde van de training
􀂉 Coachen en evalueren
(naar aanleiding van
I.O.P’s.) van de
resultaten van de
deelnemers
􀂉 Tip: Aandacht aan de
training d.m.v. bijv.
vermelding met namen
deelnemers in een
artikel in het
personeelsblad
􀂉 Evaluatie training met
Endurance

 

Waar in The Enduring-matrix© wordt gesproken over training bedoelen we ook opleiding, cursus, project en dergelijke.