Ook uw organisatie heeft recht op een PVT

Nieuws

Veel organisaties binnen onze sectoren hebben minder dan 50 medewerkers. Zij vallen daarmee buiten de wettelijke verplichting een ondernemingsraad (OR) aan te stellen.  Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is dan een goed alternatief, maar veel bedrijven hebben deze PVT niet. Het is immers geen verplichting en medewerkers beginnen er niet over. Maar, is dit wel zo verstandig?

De huidige economische situatie zorgt ervoor dat veel bedrijven actief zijn in een dynamische omgeving. De prijzen voor energie en levensonderhoud stijgen. Er is veel economische onzekerheid. Personeel is schaars, personeel behouden wordt steeds moeilijker.

Ook uw medewerkers krijgen deze thema’s mee. In uw rol als ondernemer hebben al deze ontwikkelingen ook een kleinere of grotere invloed op uw organisatie. Gaat u met de salarissen mee in de aanpassingen voor inflatie? En hoe zitten uw medewerkers hierin?

Zeker in deze tijd is het daarom van belang uw medewerkers, het kapitaal van uw organisatie, te betrekken bij onderwerpen die te maken hebben met het bedrijf, het werk en de arbeidsomstandigheden. Hen mee laten praten levert u draagvlak op voor moeilijke beslissingen, maar vooral ook informatie waarmee u uw beleid op allerlei gebieden kunt aanpassen. U heeft uw mensen immers hard nodig!

De invulling van de rol van lid van de PVT vraagt wel enige kennis van de gekozen medewerkers. De PVT heeft rechten en verantwoordelijkheden waaraan op een juiste manier invulling moet worden gegeven om de PVT van toegevoegde waarde te laten zijn. Heeft u er wel eens over gedacht uw PVT-leden naar een training te sturen? Endurance organiseert deze trainingen regelmatig. Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons via info@endurance.nl of 033 – 450 8333.

Heeft u nog geen PVT, overweegt u wel deze in te stellen, maar weet u niet hoe? Ook dan zijn wij graag uw adviseur.