Praktijkbegeleider online

Inleiding

Het opleiden van leerlingen en stagiaires is een vak apart. Een balans vinden tussen bedrijfsbelang, het belang van de leerling en persoonlijke belang. Om werknemers hierop voor te bereiden heeft SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) verplicht gesteld dat bedrijven praktijkbegeleiders laten scholen op dit vakgebied.

Deze online training is ontwikkeld voor de verblijfsrecreatie, zweminrichtingen, saunabedrijven en de buitensportbedrijven.

Deze training leidt op tot een in alle bedrijfstakken erkend diploma praktijkbegeleider waarmee je voldoet aan alle pedagogisch-didactische eisen die SBB stelt aan erkende leerbedrijven.

Doelstellingen van de training

 • Systematisch en planmatig begeleiden van een leerling;
 • Beoordelen van de leerling;
 • Instructies geven aan de leerling, gericht op het aanleren van manuele vaardigheden;
 • Begeleiden van de leerling bij het aanleren vancommunicatieve vaardigheden;
 • De leerling inzicht geven in zijn leermotivatie;
 • Effectief omgaan met het dilemma tussenopleiden en de primaire taak van het leerbedrijf.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die leerlingen of stagiaires wil gaan begeleiden en die deze opleiding online wil volgen.

Aandachtspunten in de training

 • Leerdoelen vaststellen en plannen van het leren;
 • Competentiegericht leren;
 • Begeleidingscyclus leerling;
 • Didactische vaardigheden;
 • Coachingsvaardigheden;
 • Effectieve mondelinge communicatie;
 • Leermotivatie leerling;
 • Leren van volwassenen;
 • Zelfstandig leren leren;
 • Transferbevorderende maatregelen.

Methodiek

In de training wordt de theoretische basis gelegd voor het praktijkbegeleiderschap. 

De training wordt online aangeboden waardoor de deelnemer, in een periode van maximaal zes maanden, zich in eigen tempo de theorie en de praktische vaardigheden kan eigen maken. Gedurende het traject dienen er vier opdrachten ingeleverd te worden. Het traject wordt afgesloten met een eindopdracht, die in het eigen bedrijf wordt uitgevoerd

De training is gericht op het aanleren van vaardigheden via een online trainingsmethode. Deze online methode wordt ondersteund met de inzet van een coach die contact heeft met met de deelnemer.

Afsluiting van het traject

Na voldaan te hebben aan alle verplichte opdrachten en het succesvol volbrengen van de competentieopdracht in het eigen bedrijf, wordt het traject afgesloten met het verstrekken van het diploma Praktijkbegeleider.

Investering

In-company training: prijs op aanvraag.